Khai thuế điện tử Tìm hiểu Khai thuế điện tử Thông tin về Khai thuế điện tử

Thông tin Khai thuế điện tử

Lợi ích của Khai thuế điện tử

chữ ký điện tử

Lợi ích của việc nộp hồ sơ khai thuế qua mạng?

Chứng thực chữ ký số, Ứng dụng chử ký số, Lợi ích của việc nộp hồ sơ khai thuế qua mạng

Người nộp thuế có thể nộp hồ sơ khai thuế 24/24 giờ trong ngày Người nộp thuế có thể nộp hồ sơ khai thuế 24/24 giờ trong ngày, 7/7 ngày trong tuần mà không lệ thuộc [ … ]

 

Điều kiện thực hiện nộp hồ sơ khai thuế qua mạng

khai báo thuế

Chứng thực chữ ký số, Ứng dụng chử ký số, Điều kiện thực hiện nộp hồ sơ khai thuế qua mạng

Người nộp thuế có đủ các điều kiện sau đây được tự nguyện đăng ký
Người nộp thuế có đủ các điều kiện sau đây được tự nguyện đăng ký nộp hồ sơ khai thuế qua mạng internet:


Là tổ chức, cá nhân đã được cấp mã số [ … ]

 

Những chi phí phát sinh khi sử dụng khai thuế qua mạng

dola

Chứng thực chữ ký số, Ứng dụng chử ký số, Chi phí phát sinh khi sử dụng khai thuế qua mạng* Chi phí cho chữ ký số: * Chi phí cho chữ ký số:
- Chi phí một lần cho thiết bị token khi đăng ký: có phí
- Chi phí duy trì chứng thực : có phí

* Chi phí cho việc sử dụng phần mềm hỗ trợ kê khai
- Người nộp tuế [ … ]

 

Chính sách thuế

Thủ tục thuế

botaichinh
tongcucthue
cucthuetp