Khai thuế điện tử Tìm hiểu Khai thuế điện tử

Khai thuế điện tử - Khai thuế điện tử là gì?

Lợi ích của Khai thuế điện tử

chữ ký điện tử

Lợi ích của việc nộp hồ sơ khai thuế qua mạng?

Chứng thực chữ ký số, Ứng dụng chử ký số, Lợi ích của việc nộp hồ sơ khai thuế qua mạng

Người nộp thuế có thể nộp hồ sơ khai thuế 24/24 giờ trong ngày Người nộp thuế có thể nộp hồ sơ khai thuế 24/24 giờ trong ngày, 7/7 ngày trong tuần mà không lệ thuộc [ … ]

 

Điều kiện thực hiện nộp hồ sơ khai thuế qua mạng

khai báo thuế

Chứng thực chữ ký số, Ứng dụng chử ký số, Điều kiện thực hiện nộp hồ sơ khai thuế qua mạng

Người nộp thuế có đủ các điều kiện sau đây được tự nguyện đăng ký
Người nộp thuế có đủ các điều kiện sau đây được tự nguyện đăng ký nộp hồ sơ khai thuế qua mạng internet:


Là tổ chức, cá nhân đã được cấp mã số [ … ]

 

Những chi phí phát sinh khi sử dụng khai thuế qua mạng

dola

Chứng thực chữ ký số, Ứng dụng chử ký số, Chi phí phát sinh khi sử dụng khai thuế qua mạng* Chi phí cho chữ ký số: * Chi phí cho chữ ký số:
- Chi phí một lần cho thiết bị token khi đăng ký: có phí
- Chi phí duy trì chứng thực : có phí

* Chi phí cho việc sử dụng phần mềm hỗ trợ kê khai
- Người nộp tuế [ … ]

 

Khai thuế điện tử là gi?

khai thuế điện tử

Khai thuế điện tử là việc doanh nghiêp kê khai thuế trên máy vi tính của mình và gửi tới cơ quan quản lý thuế bằng mạng Internet, mà không phải gửi qua đường bưu điện hoặc đến nộp trực tiếp hồ sơ bằng giấy cho cơ quan thuế.

Khai thuế điện tử là hình thức giao dịch điện tử giữa doanh nghiệp với cơ quan thuế, một trong những hình thức giao dịch được pháp luật về thuế quy định, đây là hình thức giao dịch văn minh, hiện đại

Chữ ký số là thông tin đi kèm dữ liệu nhằm mục đích xác định người chủ của dữ liệu đó. Chữ ký số có thể hiểu như con dấu điện tử của người phát hành văn bản, tài liệu trong giao dịch điện tử. Chữ ký số ngoài việc sử dụng cho Khai thuế điện tử, có thể được sử dụng trong giao dịch điện tử khác như Hải Quan điện tử, giao dịch với Ngân hàng, Chứng khoán…Chữ ký số đã được chứng minh đảm bảo về tính an ninh và được thừa nhận về pháp lý tương đương với con dấu và chữ ký của doanh nghiệp.

Đọc thêm...
 

Chính sách thuế

Thủ tục thuế

botaichinh
tongcucthue
cucthuetp