Khai thuế điện tử Chữ ký số

Chữ ký số

Trình tự đăng ký sử dụng chữ ký số

chữ ký số

Bước 1: đăng ký sử dụng chữ ký số (nếu sử dụng phần mềm của các đơn vị dịch vụ

Bước 1: đăng ký sử dụng chữ ký số (nếu sử dụng phần mềm của các đơn vị dịch vụ thì bước 1 và 2 làm đồng thời)

Bước 2: đăng ký sử dụng phần mềm khai thuế qua mạng (nếu sử dụng phần mềm iHTKK thì không thực hiện công đọan [ … ]

 

Chữ ký số là gì?

chu-kyso

Chữ ký số là gì ?

Để thực hiện các giao dịch điện tử như nộp hồ sơ thuế, sử dụng hóa đơn điện tử…, tổ chức – cá nhân phải có chữ ký số. Vậy chữ ký số là gì ?

Chữ ký số là thông tin đi kèm theo dữ liệu (văn bản: word, excel, pdf…; hình ảnh; video...) nhằm mục đích xác định người chủ của dữ liệu đó. [ … ]

 

Chính sách thuế

Thủ tục thuế

botaichinh
tongcucthue
cucthuetp